Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
56.34 KB
2008-05-08 14:53:28
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
476
3000
Felsőrajk - Ki kicsoda Zala megyében 2005 188old.

A részlet a következő könyvből származik:

Cím: Ki kicsoda Zala megyében?
Közreműködő: Rikli Ferenc (1957) (szerk.) ; Cservenka György (szerk.)
Szerz. közl.: szerk. Rikli Frenc ; szerkbiz. Cservenka György [et al.]
Kiadás jelzés: 2005
Kiadás: Nagykanizsa : Ász-Presz, [2006]
ETO jelzet: 929(439.121)"2005"(03) ; 06(439.121)"2005"(03) ; 908.439.121"2005"(03)
Szakjelzet: 920
Cutter: K 45
Nyelv: magyar
Oldalszám: 473, [3] p.
Megjegyzés: Lezárva: 2005. december 31. ; ISSN 1416-5864A következő szöveg a könyvből keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

települési mozaik
Felsőrajk
Ki kicsoda Zala megyében? 2005


A település már a honfoglalás előtt is lakott hely volt, pince-ásások alkalmával avar kori te-metőre bukkantak a jelenlegi falu északi részén. A honfogla-ló magyarok az őslakosokat nem ölték meg, hanem átvették szokásaikat. Ebből eredeztetik a község nevét, amely a szláv roj szóból származik, és magyarul annyit jelent, hogy raj. A raj nyüzsgést, mozgást, sokaságot jelent. Ma 850-en élnek itt.
A A település infrastrukturális ellátása jó. A \'80-as években elkészült a törpe vízmű, amely egész-séges ivóvizet biztosít nemcsak Felsőrajknak, hanem négy másik községnek is. 1999-ben a községbe be-vezették a földgázt.
C A \'60-as, 70-es években megépült az or-vosi, illetve a védőnői rendelő, az óvoda és a Szabad-ság utcai iskola. Felsőrajk általános iskolájába és óvodájába ma nemcsak a helybéli gyerekek járnak, hanem alsórajkiak és pötréteiek is. A háziorvosi és védőnői szolgálat négy község lakóit látja el. A felsőrajki emberek az átlagosnál is többet tesznek lakóhelyük fejlesztéséért, szépítéséért. Ezt jelzi, hogy 1996-ban, 1997-ben és 1999-ben összesen négy országos díjat adományoztak Felsőrajknak a Virágos Magyarországért mozgalomban elért kiváló munkájáért.
D A községben több civil szervezet műkö-dik, köztük a fiatalokból verbuválódott színjátszó kör, a sportegyesület, amelynek erőssége a labdarú-gás. Jelenleg a megyei I. osztályban szerepelnek. Fontos szerepe van a vöröskeresztnek is, amely a vér-adások alkalmával jeleskedik. 1998 óta 90 tagú tár-sasággal polgárőrség vigyáz a közbiztonságra (veze-tője: Czémán László).
E 1997-98-ban a falu központjában újra fel-építették az egykori rajki palánkvárat. A várudvar-ban 11x8 méteres előadóteret, valamint 500 férőhe-lyes nézőteret alakítottak ki. A vár építése 2000-ben tovább folytatódott, a várudvar avatására 2000. júli-


us 30-án került sor. Ugyanezen a napon adta át a mil-lenniumi zászlót a falunak Orbán Viktor miniszterel-nök.
F Az elmúlt tíz évben alaposan megváltozott a község arculata: új burkolatot kapott a Kossuth La-jos utca. leaszfaltozták az Arany János utcát, illetve a Gurdonyi me-zőgazdasági utat. Lebontották a ro-mos épületeket, rendbe hozták az elhanyagolt árokpartokat, közterü-leteket, felújították a temetőt. Ugyancsak felújítási munkálatok kezdődtek el a háziorvosi, illetve a védőnői rendelő épületénél is.
H Felsőrajk polgármestere Vigh László, alpolgármestere Czémán László. A képviselő-testü-let további tagjai: Hofman Ferenc, Horváth László, Sipos László, Sze-gedi András, Tóth Béla, Varga Norbert. A körjegyző Katona József.
188